Üldinformatsioon

Projekti „Jätkusuutlik tööelu“ eesmärgiks on edendada Ida-Virumaa sotsiaalset arengut läbi tööturu alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku parandamise ning praktiliste teadmiste ja oskuste pakkumise noortele.

 

Põhitegevused:

-  Tööturu alane Mentorlusprogramm - mille raames toimuvad infoseminarid ja koolitused.

Noorte loodud õppefilm „Ida-Virumaa kui koht enesearendamiseks“

- E lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu". Põhineb sotsiaalsel meedial. Võimaldab üles laadida oma  pakkumised, jagada probleeme ja küsida ekspertide nõu. Veebilehele laetakse üles ka kõik mentorlusprogrammi materjalid nii osalejatele kui teistele huvitatutele.

- Infokampaania: Üle Ida-Virumaa.

 

Projekti tulemusena on suurenenud osalejate teadlikkus Ida-Virumaa kohta üldisemalt ning spetsiifilisemalt sotsiaalse arengu küsimustes ja motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel. Osalejate seas on edendatud ka teadmisi ja praktilisi oskusi e-demokraatiast.


Projekt toetab Häsartmängumaksu nõukogu Fond ja Peace Child Eesti.