Mitmekülgne infolevituskampaania läbi erinevate meediakanalite, mis aitab suurendada teadlikkust projekti ideede ja tegevuste kohta ning kaasata võimalikult lai hulk sihtgrupi liikmeid ja tagada, et projekt saavutab võimalikult laia ühiskondliku kõlapinna. Kampaania raames toimuvad ka projekti tutvustavad lühikesed infoseminarid erinevates institutsioonides ja organisatsioonides ning haridusasutustes.